Kontakt/RODO

 

Roltech E. Majka Sp. j.

 

ul. Kostrzyńska 12
61-042 Poznań

 

tel./fax: 61 879 47 36
tel. kom.: 602 359 304
602 228 978e-mail: biuro@roltech.poznan.pl

 

RODO

 

Szanowny Panie/Pani

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, przekazujemy niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez firmę Roltech E. Majka Sp. j..

  1. Administrator danych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma Roltech E. Majka Sp. j., ul. Kostrzyńska 12, 61-042 Poznań, NIP: 782-00-32-586, KRS: 0000009271, tel.: 618794736, e-mail: biuro@roltech.poznan.pl

  1. W jaki sposób zostały pozyskane dane, jaki obejmują zakres, jaki jest okres ich przetwarzania.

Dane, którymi dysponujemy pozyskaliśmy bezpośrednio od Pana/Pani (poprzez kontakt), od Pana/Pani współpracowników, bądź ze strony internetowej. Przetwarzane przez nas w celach marketingowych dane obejmują maksymalnie: imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia, stanowisko służbowe, NIP, dane kontaktowe: e-mail, adres do korespondencji, numer telefonu.
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrazi Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania tych danych.

  1. Czy Pana/Pani dane będą przekazywane podmiotom trzecim.

Firma Roltech E. Majka Sp. j. nie przekazuje danych osobowych podmiotom trzecim w celach komercyjnych. Wykorzystujemy je jedynie do realizacji zamówień, wykonania zleconych usług, przygotowywania ofert, realizacji dostaw, badania Państwa opinii na temat usług i produktów, oraz do marketingu naszej oferty usługowo -handlowej. W uzasadnionych sytuacjach np. poprzez umowę dotyczącą realizowanych dla Państwa firmy usług, lub wsparcia IT dla firmy Roltech E. Majka Sp. j. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym.

  1. Pana/Pani uprawnienia związane z danymi osobowymi:
  • prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych
  • prawo do sprostowania danych
  • prawo do usunięcia danych
  • prawo do ograniczenia przetwarzania
  • prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe)
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Zapewniamy, że firma Roltech E. Majka Sp. j. dokłada wszelkich należytych starań, w celu zapewnienia ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi.

 

 

Roltech E. Majka Sp. j.
ul. Kostrzyńska 12, 61-042 Poznań
tel./fax: 61 879-47-36
tel.: 61 653-40-16, 61 870-93-68
tel. kom.: 602-359-304
602-228-978