Pozostały sprzęt

    Maszyny i urządzenia dla doświadczalnictwa rolniczego i hodowli roślin:

  • wialnie
  • czyszczalnie
  • bukowniki
  • tryjery
  • stoły sortujące
  • liczniki nasion
  • opryskiwacze

Ręczne zaszywarki do worków firm FISCHBEIN i YAO-HAN , igły, nici.

Doradztwo techniczne w zakresie oferowanego sprzętu.

Roltech E. Majka Sp. j.
ul. Kostrzyńska 12, 61-042 Poznań
tel./fax: 61 879-47-36
tel.: 61 653-40-16, 61 870-93-68
tel. kom.: 602-359-304
602-228-978